ಪಲ್ಲವಿಯ ಅನುದೀಪ

ಬಾನಲಿ ರಂಗೇರಿದೆ ಆಕಾಶ ಬುಟ್ಟಿ
ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭ ಸಾರುತ ಸುತ್ತಿ-ಸುತ್ತಿ
ನಭದಿ ಮಿರಿ-ಮಿರಿ ಮಿನುಗುತಿಹುದು ನಕ್ಷತ್ರ
ನೆಲದಿ ಮೂಡಿಹುದು ಬಣ್ಣ-ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರ!

ಒಲವ ಸಾರುವ ನಗು ಅನಿರುದ್ಧನದು
ಪಲ್ಲವಿಸುತಿರಲಿ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಣತಿಯದು
ಮನೆಯ ಸಾಲಂಕೃತ ಸಾಲು ಬೆಳಕಿನ ದೀಪ
ಮನದ ಬಾಳ ಬೆಳಗಲಿ ಸದಾ ಅನುದೀಪ!

~ ಸ್ಮಿತಾ ಆಲಂಗಾರ್…

Spread the Digital Awareness – ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ಒಳಿತು-ಕೆಡುಕು – ಅರಿವು

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹಬ್ಬದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ, ಅದೂ ವಾಟ್ಸಪ್ಪ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಳಿಗೆ ಇದರಲ್ಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಯೇ?; ಅಥವಾ ಏನು ಇವಳ ಪ್ರಾಬ್ಲೆಮ್? ಎಂದು ಬೈಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಶುಭಾಶಯ …